dilluns, 20 d’octubre de 2008

Iceland: nowhere land


Un viatge a través de la illa situada més al nord d’Europa, on la llum i l’ombra s’alternen cada sis mesos. Amb aproximadament 3 habitants per Km2., en aquesta illa la natura es desenvolupa amb tota la seva força. Els paisatges, lluners i onírics, caracteritzen la fotografia d’aquest reportatge.


Tota l’exposició complerta a
TERRAdeNINGU.com