dilluns, 2 de febrer de 2009

Veïns


L’entrellat urbà fa d’escenari d’aquesta història. El mateix fenomen torna a succeir al mateix espai en una repetició del cicle.

Els protagonistes d’aquesta història viuen vides paral·leles en moments diferents. Són persones que, per una raó o una altre, un dia van emigrar de la seva terra natal, buscant una vida millor.

Entre els anys 1960 i 1975 la població de Sabadell (Barcelona) va augmentar en 130.000 habitants. Nous barris van aparèixer del no res, mancats de qualsevol servei i sense teixit social. Amb els anys aquesta situació ha anat millorant.

Actualment aquest mateix escenari, aquests barris, acullen a uns nous protagonistes que provenen d’orígens diversos. Les similituds entre aquestes dues generacions d’emigrants salten a la vista.

Aquesta situació fa que siguin barris molt dinàmics socialment, on cada dia persones d’origen divers es relaciona (o s’ignora), el fet, és que es troben en una situació de convivència forçosa, com a veïns que són.

Sabadell, 2006.


Tota l'exposició complerta a TERRAdeNINGU.com