diumenge, 6 de setembre de 2009

Ressons de la Memòria / Fotografies del Jorge Fabián Castillo

El Jorge Fabián Castillo ens explica el seu treball "Ressons de la memòria":

"Un dels objectius d’aquest treball és trobar els valors que tenen les imatges per als seus propietaris com a elements que evoquen fragments de la seva pròpia experiència biogràfica a partir d’una fotografia.

Evidenciar la connexió entre imatge-subjecte mitjançant exemples de fotografies de diverses persones suposa fer una reflexió de la fotografia des d’un punt de vista proper, familiar i fins i tot quotidià, on l’espectador pot veure’s identificat amb les imatges exposades reflectint les seves pròpies experiències.

Aquesta recerca es reforça amb una gravació sonora (descarregar audiovisual) on el propietari de la imatge comenta la experiència a la seva fotografia, facilitant més informació al espectador interactuant amb les imatges, testimonis fefaents del valor evocador que te la imatge fotogràfica.

Sense més, la intenció de reivindicar la imatge fotogràfica com a un element representatiu i significatiu per a l’home a través del temps, mostra entre d’altres conceptes, una forta reverberació en l’identitat, en front a la imatge amb la que jutgem la nostra vida, els nostres canvis, el que anhelem, el que deixem, el que mantenim, el que estimem, el que s’ha acabat, el que vam ésser.

Una imatge pot ser compartida amb d’altres persones des del moment en que a cadascuna li recordi les seves pròpies experiències personals, el que no pot ser compartit és el record en si, aquest record que es viu interiorment en la pròpia persona".

Tota l'exposició complerta a TERRAdeNINGU.com